උතුරේ කුඹුරු අක්කර 103000ක් විනාශ වෙලා

2018-03-07 10:04:00       659
feature-top
දැඩි නියඟය  හේතුවෙන් උතුරු ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර 103000 ක් පමණ විනාශ වී ගොස් ඇති නිසා එම ප්‍රදේශවල ගොවීන්ට නියං සහනාධාර නිකුත් කරණ මෙන් උතුරේ දිසාපතිවරු රජයෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබේ.

පසුගිය සතියේදී දිසාපතිවරුන් ගණන් බලා ඇති අන්දමට නියඟය නිසා වැඩිම කුඹුරු හානියක් සිදුව ඇත්තේ මන්නාරම දිස්ත්‍රීක්කයටය.

එම පළාතේ කුඹුරු අක්කර 32000 ක් පමණ නියඟයට හසුවී විනාශ වී ගොස් තිබේ.

යාපනයේ කුඹුරු අක්කර 18000ක් පමණද,වවුනියාවේ 14000 ක් පමණද,මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 28000ක් පමණද,කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 11000 ක් පමණද නියඟය නිසා විනාශයට පත්ව ඇති බව හෙළි වී තිබේ.

නියඟයෙන් විනාශ වී ගිය කුඹුරුවලින් විශාල ප්‍රමාණයකින් එකම වී ඇටයක්වත් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බව ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් විසින් පෙන්වා දී ඇති අතර මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු අක්කර 12000 ක් පමණ ගවයන්ට කෑම සඳහා ගොවීන් විසින් නිදහස් කාර්ණ ලද්දේ ගොවීන්ට එම කුඹුරු බේරාගැනීමට නොහැකි වූ නිසා බවද කියා සිටිති.

උතුරු පළාතේ කිසිඳු කුඹුරක් රක්ෂණය කොට නොමැති නිසා ගොවීන්ට නියඟය හේතුවෙන් විනාශ වී ගොස් ඇති කුඹුරු වෙණුවෙන් කිසිම වන්දි මුදලක් නොලැබෙණු ඇත.

උතුරු පළාතේ මේ කන්නයේදී වගා කරණ ලද කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයකට රජයෙන් පොහොරද ලැබී නොමැත්තේ පසුගිය වර්ෂයේ කුඹුරු වගානොකිරීම නිසා බව ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයෝ පෙන්වා දෙයි.

මේ සියළුම තත්ත්වයන් නිසා උතුරේ ගොවීන්ට නියං සහනාධාර ලබා දීමට පියවර ගන්නා මෙන් උතුරේ දිසාපතිවරු රජයට යෝජනා කොට අති අතර මුලතිව්,කිළිනොච්චි හා යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවල නියං සහන හිමිවිය යුතු ගොවීන් පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛනද දිසාපතිවරුන් විසින් රජයට ඉදිරිපත් කොට තිබේ.More News »