නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල ඇතුළු වියදම්වලට කෝටි 2520 ක පරිපූරකයක්‌

2017-10-18 10:41:00       700
feature-top
මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ වියදම් වෙනුවෙන්, යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව සවිබල ගැන්වීම, ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වියදම්, වරාය නගරය ඉදිකිරීම ඇතුළු කටයුතු කිහිපයක්‌ වෙනුවෙන් පසුගිය අගෝස්‌තු මස වැය කළ රුපියල් කෝටි 2520 ක මුදලක්‌ ඉල්ලමින් ඊයේ (17 දා) පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුවක්‌ ඉදිරිපත් කරන ලදී.
 
 නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ වියදම් සඳහා රුපියල් කෝටි නවයක මුදලක්‌ ද මෙමගින් ඉල්ලා ඇත.
 
 එසේම යොවුන් පාර්ලිමේන්තුව සවිබල ගැන්වීම සඳහා වන වියදම වෙනුවෙන් අතිරේක ප්‍රතිපාදන සැලසීම සඳහා රුපියල් තිස්‌හය කෝටි තිස්‌දෙලක්‍ෂයක මුදලක්‌, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මෙම පරිපූරකය මගින් ඉල්ලා ඇත.
 
 එසේම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා සඳහා වන ප්‍රතිපාදන ඌණතාව වෙනුවෙන් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය යටතේ රුපියල් කෝටි දෙකහමාරක මුදලක්‌ ඉල්ලා ඇත.
 
 රෝහලට ගෙන යැමට පෙර සත්කාරක සේවා සපයන හදිසි ගිලන්රථ සේවා ව්‍යාපෘතිය සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් රුපියල් විසිහත් කෝටි පනස්‌ලක්‍ෂයක මුදලක්‌ ඉල්ලා ඇත.
 
 යතුරුපැදියක්‌ මිලදී ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රුපියල් ලක්‍ෂ පහක මුදලක්‌ ද මෙම පරිපූරකය මගින් ඉල්ලා ඇත. මීට අමතරව රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ මාධ්‍ය ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් රුපියල් නව කෝටියක මුදලක්‌ ද ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉල්ලා ඇත.
 
 වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා මහා නගර හා බස්‌නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය රුපියල් කෝටි තිස්‌හයක්‌ ද ඉල්ලා ඇත.
 
 ආණ්‌ඩු පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.


උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »