බත් නැතිදා බඩගින්නට
සෝගම් (කරල් ඉරිඟු) හොඳ ආහාරයක්‌

2017-03-16 09:50:00       659
feature-top
මහඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනය මඟින් රජරට ගොවි බිමෙන් මිදීයන සෝගම් හෙවත් කරල් ඉරිඟු රජරට බිමේ සරුසාර ලෙස වැවෙන බව සනාථ කර ඇත.

සෝගම් බීජ පිරිසිදු කර වේලා ගැනීමෙන් පසු පිටි බවට පත් කොට ඒ පිටිවලින් පිට්‌ටු - රෝටී - ඉට්‌ලි වැනි ගුණවත් රසවත් ආහාරයක්‌ පිළියෙළ කරගත හැකි බව මහඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ සහකාර ආර්. ඇම්. ඡේ. සී. බී. සේනානායක මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම බෝග වගාවේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ඉතා පහසුවෙන් සපයා ගත හැකි වන අතර, ස්‌ව පරාගී බෝග හෙයින් ගොවියාටම බීජ නිෂ්පාදනය කරගත හැකිය. කන්නෙන් කන්න දිගටම ගොවියාට මෙම බීජ පවත්වා ගෙන යැමට පුළුවන. මෙම බෝගයට අමතර ජලය හා පෝෂක කොටස්‌ අවශ්‍ය නොවේ. කෙටි කාලීන බෝගයක්‌ නියං කාලයටද ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පවතී. මේවාට පළිබෝධ හානි ඉතාමත් අඩුය. පළිබෝධ නාශක භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නැත. නඩත්තුවට වියදමක්‌ නැත. අනෙක්‌ බෝග වගාවන්ට සාපේක්‌ෂව සෝගම් වගාවට වියදම ඉතාමත් අඩුය. වි සහල් හිඟ කාලයට සෝගම් පූර්ණ ආහාරයක්‌ ලෙස රොටී - පිට්‌ටු ආදී වශයෙන් පිළියෙළ කරගත හැකිය. මෙම විස්‌තර පැහැදිලි කළේ පර්යේෂණ සහකාර ආර්. එම්. ඡේ. පී. බී. සේනානායක මහතාය.

සෝගම්වල නව ප්‍රභේද හඳුන්වා දීම වගාව සඳහා ක්‍රමෝපායයන් ගොවීන්ට පැහැදිලි කරදීම- වැඩි අස්‌වැන්නක්‌ ලබා ගත හැකි ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදු කිරීම- නව බීජ අභිජනනය- ගොවීන් සුළු ධාන්‍ය බෝග වගාවන්ට උනන්දු කරවීම වැනි කටයුතු වඩාත් කාර්යක්‌ෂම ලෙස මහඉලුප්පල්aaලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයේ දැනට සිදු වෙමින් පවත්නා බව මේ පිළිබඳව අදහස්‌ දැක්‌වූ මහඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්‌ෂ ආචාර්ය ඩබ්. එම්. වීරකෝන් මහතා විස්‌තර කළේය.

Wmqgd .ekSu u��u mqj;am; weiqfrks

More News »